Дорнод


Охидын эрхийг хамгаалах өдрөөр

 10 сарын 11 буюу өнөөдөр Олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Улсын тэргүүний 5 дугаар сургуулийн ахлах ангийн охидод "Өсвөр насны охидын НҮЭМ" сэдвээр мэдээлэл өгч, Үе тэнгийнхний нөлөөлөл, мөрөөдөл сэдвээр ярилцлага хийлээ.