Дорнод


ДОРНОД АЙМГИЙН МАТАД СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРЫН ТОСНЫ "ПЕТРО ЧАЙНА ДАЧИН ТАМСАГ МОНГОЛ" ХХК ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЭГДЛЭЭ

Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг Газрын тосны Петро Чайна Дачин Тамсаг Монгол ХХК-ний захиргаанаас сумын амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой 50 өрхөд 4150000 төгрөгийн хүнсний барааг гардуулан өгч хүмүүнлэгийн чиглэлээр сумын Улаан загалмайн анхан шатны хороотой хамтран ажиллахаар боллоо. Та бүхэнд баярлаж талархсанаа илэрхийлье.

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ҮЙЛСЭД ХАМТДАА ........