Дорнод


ДОРНОД АЙМГИЙН УЗХ, УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дорнод аймгийн УЗХ-ны удирдах зөвлөлийн 2018 оны нэгдүгээр улирлын хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар нэгдүгээр улиралд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан мэдээлэл, 2017 оны санхүүгийн тайланд оруулсан хөндлөнгийн аудитын тайлан, зөвлөмжийг танилцуулах, авах арга хэмжээг тодорхойлох, сумын анхан шатны УЗХ-ны бүтэц бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн ажиллаж байгаатай холбогдуулан ажлыг тогтмолжуулах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн холбогдох тогтоолуудыг гарган баталлаа.

Мөн 2018 онд Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн санаачлагаар УЗХ-ны ажлын албанд дэмжлэг үзүүлэн, хөтөлбөр чиглэл бүрээр үүрэг чиглэл аван хамтран ажиллахаар хэлэлцлээ. Бидний ажлыг дэмжин хамтран ажилладаг Удирдах зөвлөлийн гишүүддээ баярлалаа.