Дорнод


ДОРНОД АЙМГИЙН УЛААН ЗАГАЛМАЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

УЗХ-ны дарга Б.Ганболд - 99095754, 93065081

УЗХ-ны орлогч дарга С.Сарантулга - 91116179

УЗХ-ны нягтлан бодогч П.Болормаа - 99441010

УЗХ-ны ахлах ажилтан Д.Цэнгэлмаа - 88029512

УЗХ-ны сургалтын менежер Г.Энхмаа - 99961463

УЗХ-ны сургалтын менежер Г.Жавхлантөгс - 99577040

УЗХ-ны нярав Б.Мөнхцэцэг - 99827788